Cookies på fcoo.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at gemme dine indstillinger, men
det ser ud til, at din browser er sat til at blokere for brugen af cookies.
Læs mere om cookies
Manual til Sejladsudsigt

Indledning

Sejladsudsigt er designet ud fra en holdning om, at den skal være:

  • Simpel (kun indeholde nødvendig funktionalitet)
  • Intuitiv (nem at bruge)
  • Responsiv (hurtig at bruge)
  • Brugbar på alt fra smartphones til stationære computere

Når det er sagt, afhænger brugerinterfacets kompleksitet af, hvor stor en skærm brugeren har. Brugerinterfacet ser forskelligt ud alt efter størrelsen af browservinduet. Når man har et stort vindue, er der plads til flere knapper, større grafik og mere information.

På en lille skærm er en del af de mindre vigtige knapper fjernet, og de er arrangeret lidt anderledes. Målet er at give en god brugeroplevelse på alle platforme.

Denne manual beskriver brug af Sejladsudsigt, når man har et stort browservindue, men funktionaliteten af de knapper, som er på små skærme, er fuldstændig den samme som på en stor skærm.

Sprog og navigation

Øverst i venstre side er der en række knapper. Funktionaliteten af dem er vist på billedet herunder.

Gem opsætning

Når man klikker på "Gem opsætning" knappen, vil man få beskrevet, hvordan man gemmer den nuværende opsætning af Sejladsudsigt. Det gøres ganske enkelt ved at lave et bogmærke i browseren. Med Internet Explorer vil knappen dog forsøge at lave et bogmærke direkte.

Find ens position

Når man klikker på "Find min position" knappen, vil ens browser, første gang man klikker på den, spørge om man vil tillade Sejladsudsigt at få adgang til ens position.

Hvis man vælger ikke at tillade dette, sker der ikke mere. Ellers vil ens browser forsøge at finde ud af, hvad ens position er, sætte en markør ved positionen og zoome kortet ind på end position.

Når den har fundet positionen, vil knappen lyse orange. Det betyder, at Sejladsudsigt følger ens position.

Hvis man hiver i kortet, vil farven af knappen ændres til blå, og Sejladsudsigt følger ikke længere ændringer i ens position.

Søg på stednavn

Når man bevæger musen henover "Søg på stednavn" knappen, vil der åbne sig et tekstfelt, hvor man kan klikke og indtaste et stednavn, som man vil zoome ind på.

Hvis Sejladsudsigt ikke kan finde stedet, sker der ingenting. Ellers zoomer Sejladsudsigt ind på området og sætter en blå markør på stedet.

Indtast position

Man kan indtaste en position i dette felt. Når man bevæger musen henover knappen, åbner der sig to tekstfelter, hvori man kan indtaste en breddegrad og en længdegrad.

Herunder kan man se nogle eksempler på, hvordan man taster positionen ind:

Eksempel 1:
Breddegrad: 56 45 30.125 N
Længdegrad: 12 30 12.000 E

Eksempel 2:
Breddegrad: 56 45 30 N
Længdegrad: 12 30 12 E

Man indtaster altså "grader minutter decimalsekunder N/S/E/W".

Lagvælger

I øverste højre hjørne af kortet finder man lagvælgeren.

Den kan bruges til at vælge, hvilket baggrundskort man vil bruge, samt hvilke øvrige lag der skal vises.

Tidsvælger

I nederste højre hjørne ses tidsvælgeren.

Den bruges til at vælge hvilket gyldighedstidspunkt for prognoserne, man ønsker at se.

Man kan vælge tidspunktet med "drop down"-tidsvælgeren, skyderen eller med knapperne derunder.

Derudover kan man vælge, om man vil se tiden i browserens lokale tid eller UTC/GMT.

Føj til startskærm

Vi har lavet Sejladsudsigt, så den er "web app capable", der gør, at den kan gemmes som en såkaldt web app på iPhones, iPads og Android enheder, .

Det betyder bla., at man får lidt mere skærmplads, eftersom man slipper for at browserens adresselinje fylder på skærmen. I modsætning til almindelige apps skal man ikke selv opdatere app'en.

iPhones og iPads

På iPhones og iPads kan man, når man anvender Safari som browser, vælge at føje Sejladsudsigt til startskærmen. Skærmbillederne herunder viser hvordan det gøres med en iPad:Android

På Android enheder skal man bruge Chrome browseren for at gemme Sejladsudsigt som en web app. Det gøres som vist herunder:På Android anbefales det dog kun at gemme Sejladsudsigt et sted på skrivebordet, eftersom de i modsætning til iOS enheder ellers vil "overskrive" hinandens opsætning.

Prognoser

Når man har valgt en prognoseparameter i Sejladsudsigt, hvor der vises en signaturforklaring (ikke pile og vindfaner), vil man kunne se hvor prognosen stammer fra.

På billedet herunder ser man f.eks. en prognose for vindhastighed fra DMI.

Herunder vil vi beskrive, hvornår man bør bruge de forskellige prognoser, samt hvilke fordele og ulemper der er ved dem.

Korte og mellemlange prognoser

Man kan overordnet set dele prognoserne op i korte og mellemlange prognoser.

De korte prognoser er ofte mere nøjagtige end de mellemlange prognoser men rækker kun ca. to døgn frem.

De mellemlange prognoser vil række længere frem i tid (vi viser dem pt. ca. 5 dage frem) men vil ofte være mindre nøjagtige på kort sigt end de kortsigtede prognoser.

Det anbefales derfor at benytte de kortsigtede prognoser, når det er muligt.

Korte prognoser

Vi har to kilder til korte prognoser.

Den første er DMI der kører to regionale meteorologiske prognosemodeller.

Den ene kaldes K05 og dækker et større område omkring Grønland, mens den anden kaldes SKA (eller S03) og dækker Nordeuropa.

Man kan se hvilke områder de to modeller dækker her.

DMIs regionale meteorologiske prognoser udregnes på et meget fintmasket gitternet. Det betyder, at de kan simulere processer på lille skala, som mere grovmaskede modeller ikke kan simulere.

Generelt er DMIs meteorologiske prognoser af høj kvalitet.

DMIs prognoser rækker dog kun 54 timer frem.

Den anden kilde til korte prognoser er FCOO.

Vi fokuserer på at lave regionale oceanografiske prognoser af høj kvalitet.

Vi har derfor opsat en bølgemodel for havet omkring Grønland samt for Nordsøen og Østersøen.

Derudover kører vi en oceanografisk model for Nordsøen og Østersøen, som bla. leverer prognoser for vandstand, strøm, saltholdighed og havtemperatur.

Modellen inkluderer tidevand og længden af prognoserne er ligesom for DMIs modeller 54 timer.

Mellemlange prognoser

FCOO henter og viser mellemlange prognoser fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Helt konkret drejer det sig om meteorologiske prognoser samt bølgeprognoser.

ECMWF producerer nogle af de bedste globale meteorologiske prognoser i Verden. Og selv for regionale meteorologiske modeller kan det være svært at konkurrere med kvaliteten af deres prognoser.

De prognoser vi henter fra ECMWF indeholder prognosedata 10 dage frem.

ECMWF producerer også globale bølgeprognoser med prognosedata 10 dage frem. Begge dele bruges i Sejladsudsigt.

Vi viser dog kun de første ca. 5 dage af prognoserne.

Derudover henter og viser FCOO mellemlange oceanografiske prognoser fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA.

Disse prognoser er ligeledes globale. Strømprognoserne herfra har dog den ulempe, at de ikke inkluderer tidevand. Prognoserne er derfor af begrænset værdi i områder hvor der er tidevand.

Vi viser NOAA oceanografiske prognoser for alle områder undtagen Danmark.

Den sidste kilde til mellemlange prognoser er Naval Oceanographic Office (NAVO) som leverer prognoser til den amerikanske flåde.

Vi viser i Sejladsudsigt deres havis-prognoser for Grønland.

Derudover arbejder vi på også at vise deres oceanografiske prognoser for Grønland. NAVOs oceanografiske prognoser inkluderer tidevand.

Målinger

Udover prognoser præsenterer vi også målinger på Sejladsudsigt opsætningerne for henholdsvis Danmark og Grønland.

Danmark

Vi viser vandstandsmålinger sammen med prognoser for en lang række havne i Danmark.

Vi får målingerne fra DMI, der igen har indsamlet dem fra egne målere, Kystdirektoratets målere og lokalt ejede målere.

Vandstandsprognoserne er fra FCOOs hydrodynamiske model GETM.

Grønland

For Grønland viser vi tidevandsforudsigelser for de fleste havne.

Disse forudsigelser er lavet af DMI og er udelukkende baseret på målinger.

Navigationsadvarsler

For Sejladsudsigt Danmark vises to typer navigationsadvarsler.

Den første er farvandsadvarsler, der på engelske hedder Maritime Safety Information, og vises på Sejladsudsigt som en lyserød cirkel med betegnelsen MSI.

Den anden type navigationsadvarsel er skydevarsler. De vises som en lyserød halvgennemsigtig polygon.

Inaktive skydeområder vises med en lyserød stiplet polygon. Man kan klikke på både farvandsadvarsler og skydevarsler for at få yderligere information.

Navigationsadvarslerne opdateres hvert 10. minut via en web service, som Søfartsstyrelsen stiller til rådighed.

StartOm FCOOAnsvarssfraskrivelseCookies på fcoo.dk

Forsvarets Center for Operativ Oceanografi - Lautrupbjerg 1-5 - 2750 Ballerup  -  info@fcoo.dk